Seminarium hos IBM Think summit

Publicerad Publicerad i Blogg

Seminarium hos IBM Think summit den 3:e oktober 2019 Tellox besökte IBM Think Summit Stockholm, här delar vi vår upplevelse och några områden och iakttagelser som vi gjorde! Värt att notera var att IBM tydligt förmedlade sitt engagemang i samhällsdebatten om hur de kan vara en del av den genom teknik och det som är […]