Varmt välkommen till Tellox

Vi är ett systemoberoende IT-konsultföretag. Våra konsulter utvecklar och förvaltar skräddarsydda system. Tellox designar och realiserar allt från små applikationer till större system. Hos oss finns även systemkunskap och stor erfarenhet om standardsystem såsom View21, Origo/WinFinance och Alfa. Vi är experter på både finansbranschen och dess IT-system. Med våra konsulter som har både verksamhetskunskap och känner standardsystemen väl blir Tellox den perfekta länken mellan IT-utveckling och verksamhetens krav. Vi har märkt att vi är till stor hjälp ute hos våra kunder eftersom vi både pratar IT- och verksamhetsspråk. Detta gör att vi snabbt analyserar ett behov och sedan åtgärdar det på rätt sätt inom utsatt tidsram.

Tjänster

Utveckling och Förvaltning

Tellox systemutvecklare kan sättas in i flera olika sammanhang. Vare sig det handlar om front-end, back-end eller andra applikationer vid sidan av kärnsystemen.

Test och Krav

Tellox konsulter är drivna och har lång erfarenhet av både test, krav och verksamhet vilket gör att de snabbt sätter sig in i er verksamhet.

Analys och Rådgivning

Tellox konsulter kan utifrån sin breda kompentens från både verksamhet och IT-sidan utreda såväl befintlig som ny funktionalitet kring ert affärssystem.

Vision

Vår vision är att hela tiden ligga i framkant gällande kompetens men även utveckling. Vi ska vara ett bolag med ett trettiotal konsulter som av sina uppdragsgivare rankas som bästa IT-konsult inom sitt område.

Mission

Vår mission är att Tellox ska bidra till sina uppdragsgivares konkurrenskraft och lönsamhet genom att proaktivt samt kompetent utveckla,  driva och förvalta IT-lösningar, projekt och applikationer inom områdena leasing, avbetalning och lån.

Kunder

Många av våra kunder har vi arbetat med i över 20 år och vi hoppas på ett fortsatt långt samarbete. Några exempel är:

Våra kunder berättar

”Jag som uppdragsgivare hos DNB väljer att samarbeta med Tellox av flera anledningar. Den främsta och kanske absolut viktigaste är den kompetens som finns tillgänglig för oss när vi som mest behöver. Jag upplever en flexibilitet som passar oss utifrån den ständigt föränderliga tillvaro vi befinner oss i. Oavsett om det handlar om en release av ny programvara eller om det rör sig om någon form av driftsstörning, så kan vi alltid känna oss trygga i att stöd finns för att få leveransen på plats.”

Erik Örnell, IT-Chef, DNB Finans

”I arbetet med införandet av nytt back-end system har Tellox varit en mycket värdefull partner. De har med sin stora erfarenhet av verksamheten och sitt kunnande bidragit med hjälp, stöd och avlastning inom områdena avstämning, test, testplanering, krav-specificerande, användarstöd och utveckling av rapporter. För mig har samarbetet med Tellox inneburit korta projekttider och verksamhetsanpassad funktionalitet.”

Rolf Nidén, Proxy PO, Santander Consumer Bank

Partners

Genom strategiska samarbeten blir ett företag ännu starkare.
Tellox kan genom sina partners ta ett större och bredare ansvar i sin åtaganden till sina kunder samt erbjuda fler produkter och produktområden.

Doctricks är ett IT-konsultföretag specialiserade i kundkommunikation och verktyget OpenText StreamServe. Företaget grundades när ett par seniora konsulter slog sig samman i början av 2013. Vi arbetar med kunder verksamma i branscher som t ex telekom, tillverkningsindustri och finans.

Holmedal är ett mjukvaruföretag som har funnits på marknaden sedan 1982. Genom Holmedal kan nu Tellox erbjuda ett leasing- och avbetalningssystem. Läs mer om produkten.

Aptic är ett snabbväxande bolag som utvecklar en avancerad och heltäckande plattform – Aptic ARC – för reskontratjänster, fakturaköp, inkasso samt konto- och kredithantering. Aptic och Tellox har ingått ett partnerskap som innebär att Tellox ska bistå Aptic med konsulttjänster.

Vad händer på Tellox?

Sommarhälsning från Tellox teamet

Inför sommaren vill vi på Tellox önska alla våra...

Läs mer

Tellox hälsar Kjell Lindkvist välkommen

Tellox fortsätter sin resa mot att bli det ledande...

Läs mer

Patrik Ohrzén ny styrelseledamot i Tellox

Tellox välkomnar Patrik Ohrzén som ny styrelseledamot. Patrik började...

Läs mer