”.NET är min hemmaplan”

Daniel är konsult och arbetar som systemutvecklare till både DNB och Nordea. Han började på Tellox hösten 2019 efter att ha tagit en kandidatexamen i systemvetenskap på Uppsala universitet. Han får starta upp våra återkommande blogginlägg av intervjuer med våra Telloxkonsulter.  

Där tar vi fasta på något specifikt tekniskt område som vi rör oss inom i vår vardag. Här ställer 4 snabba frågor för att lära känna Daniel lite mer och få ta del av hans passion för just .NET. 

Vad var det som fick dig att fastna just för .NET?

– Jag tyckte det var väldigt kul under min utbildning att bygga webbapplikationer i .NET för att lösa problem åt fiktiva företag. Dessa projekt var ett tillfredsställande sätt att väva ihop allt vi lärt oss, från objektorienterad programmering till kravhantering och hur man bygger användarvänliga gränssnitt.

Har utbildningen förberett dig väl för livet som konsult på Tellox? 

– Helt klart! Jag har fått en bra bredd – samtidigt som det blev naturligt att fortsätta fördjupa sig i .NET hos våra kunder. Jag kunde grunderna i ramverket sedan tidigare, så det blev det lätt att bygga vidare mina kunskaper inom det när jag väl började jobba. Det känns lite som min hemmaplan med .NET! 

– Vissa andra delar var helt nytt för mig. Till exempel hade jag inte så mycket erfarenhet av versionshantering. Men jag fick en introduktion i Git när jag började på Tellox, så det har inte varit något hinder. När man väl förstod tänket var det mycket lättare att sätta sig in i andra versionshantering-system, såsom Team Foundation Server (TFS). 

Vad jobbar du med för tekniker idag? 

– Jag arbetar främst med webbapplikationer på Microsoft-stacken – såsom Azure, ASP.NET, Razor, Entity Framework och Microsoft SQL Server. Men det har även smugit in lite Java, och jag har väl även hunnit skriva ett och annat Powershell-script också.  

Vad för fler saker vill du lära dig mer om? 

– Mitt mål just nu är att fortsätta fördjupa mig inom de tekniker jag redan jobbar med, såsom REST-api:er i .NET-plattformen. Jag skulle vilja lära mig mer om de “Best Practice” -metoder som finns för att designa bra REST-api:er och implementera det mer i mitt dagliga jobb. Det vore också intressant att lära sig mer om tekniker för att lyfta prestandan i ett api, så att den har möjlighet att hantera större mängder trafik. Med hjälp av till exempel lastbalansering och caching. 

– Jag vill också få mer erfarenhet av CI/CD (Continuous Integration och Continuous Deployment). Jag har redan börjat med det i Azure Devops – att bygga pipelines för deployment av en applikation till olika miljöer. Men jag tror att jag kan dra nytta av det i ännu större utsträckning för att automatisera olika former av tester och kvalitetsgranskningar. 

– Utöver hade det varit kul att sätta sig in i dom mer modernare ramverken, såsom .NET Core och .NET 5. 

Har ditt företag behov av en extra resurs inom systemutveckling? Våra Tellox-konsulter kan tillföra kvalitet, trygghet & engagemang i era projekt och/eller förvalning. 

För mer information om hur vi på Tellox kan bistå er med systemutveckling, kontakta Thomas Eriksson.

Thomas Eriksson, Vd
thomas.eriksson@tellox.se
08-551 124 40 

Dela med dina vänner!