5 saker att tänka på INNAN man startar upp ett RPA* projekt.

*RPA  Robotic Automation Process, en datorprogramerad manuell arbetsuppgift.  

För att hjälpa er med funderingar och frågor vid en uppstart av ett RPA projekt, har Gabriel sammanställt fem saker som man bör tänka på. 

 1. Standardiserad och enkel process 

För att komma igång och kunna se snabb vinning med ert RPA projekt är det bra att börja med en enkel process. En för stor och omfattande process ledare till en omfattande kodning av roboten vilket betyder att det tar mycket längre tid innan den kan sättas i produktion. Det ökar även risken för att det blir fel.  

Att det första processerna blir lyckade leder till att RPA får ett positivt första intryck i organisationen det kommer att underlätta för framtida automatiseringar.   

Frågor man bör börja med att ställa sig, för att ta reda på om en process lämpar sig för RPA är:

 • Finns det digital och strukturerad input?
 • Är processen regelbaserad?
 • Är processen standardiserad?

Om svaret är ja på alla tre frågor lämpar sig processen med största sannolikhet RPA.

 

2. Involvera IT direkt

Det kommer krävas hjälp från er IT avdelning med behörigheter, accesser, säkerhetstänk, installation av mjukvara etc. Se därför till att ha med IT redan från början för att frigöra deras resurser och på så vis komma igång utan onödiga hinder.

  3. Informera och utbilda verksamheten 

En RPA robot bör ses som en digital medarbetare, därför är det viktigt att verksamheten lär känna den nya roboten. Gå ut med tydlig information kring vad RPA är och vad man kan förvänta sig av sin nya digitala kollega. En robot klarar sig inte själv utan det kommer krävas ett förändrat arbetssätt från verksamheten. 

       4. Ta hjälp 

För att undvika några av det fallgropar som finns och för att redan från början lägga en bra grund för en större mängd automatiserade processer är det bra att ta hjälp av personer eller företag som har erfarenhet av RPA.  

       5. Dokumentera 

För att slippa personberoenden och för att säkerställa att man har uppfattat allt korrekt är det viktigt att dokumentera allt på ett bra sätt.  

 • PDD- Process definition document 
  – En detaljbeskrivning av den manuella processen, en sorts användarmanual. De här dokumentet ligger till grund för utvecklaren som ska utveckla RPA lösningen.
 • SDD – Solution design document 
  – I det här dokumentet beskrivs den tekniska lösningen.  
 • OID – Operational impact document  . Detta dokument ska innehålla all viktig information som behövs för att kunna köra roboten i produktion. T.ex. när processen ska köras, vilka system, e-postadresser och mappar behöver roboten tillgång till, information om vanliga fel och hur de ska hanteras, sparas någon data vid varje körning och mycket mer.    

Håller ditt företag på på att starta upp en RPA verksamhet kan Gabriel hjälpa till med utbildning, programmering och utvärdering av lämpliga processer, eller att projektleda allt. 

För mer information om hur vi på Tellox kan bistå er inom RPA, kontakta Thomas Eriksson.

Thomas Eriksson, Vd
thomas.eriksson@tellox.se
08-551 124 40 

Dela med dina vänner!