Seminarium hos IBM Think summit

Seminarium hos IBM Think summit den 3:e oktober 2019

Tellox besökte IBM Think Summit Stockholm, här delar vi vår upplevelse och några områden och iakttagelser som vi gjorde!

Värt att notera var att IBM tydligt förmedlade sitt engagemang i samhällsdebatten om hur de kan vara en del av den genom teknik och det som är deras kompetensområden. Vilket de följer upp med att visa resultatet av sin årliga undersökning 5in5.

IBMs årliga undersökning 5in5 förutsäger 5 utvecklingar som ändrar vårt liv inom 5 år. Nu var fokus ”Från jord till bord”, exempel som de jobbar med är, hur kan vi genom teknik minska matsvinnet? Genom att kunna hjälpa bönderna att maximera skördarna genom precisionsodling, monitorerna transporterna efter skörd så man förkortar och snabbar upp tiden från skörd till slutkonsument.

Efter IBMs start i stora salen kunde vi välja mellan olika föreläsningar; Cloud & Infrastructure, Security & Resilience, Data & AI, Partners och ett par arbetsgrupper.

”Tänka på arkitekturen och hur allt ska hänga ihop och kunna hanteras och monitoreras. Which app on which cloud.”

Här började vi med att lyssna på Cloud och Infrastructure, där pratade IBM om att tänka till och hitta den molnlösning som passar dig. Vad är syftet med din molnlösning? Tänka på arkitekturen och hur allt ska hänga ihop och kunna hanteras och monitoreras. Which app on which cloud.

Välj rätt molnlöning till det du ska använda den till! Det gör att du kanske kommer ha ett antal olika molnlösningar för olika saker. Det ökar komplexiteten och vikten av kontroll och samordning. Du styr inte längre över platsen där dina applikationer ligger utan du har lämnat över den till någon annan som bygger lösningen. De har sina uppdateringar och patchas, har du då många olika molnleverantörer ökar vikten av att samordna. Efter att ha planerat och valt en bra arkitektur för din molnlösning behöver du även sätta upp ett fungerande arbetssätt och ha en organisation som stödjer det.

Vi har tagit våra första stapplande steg till en molnlösning men hur accelererar vi?

IBM Sverige noterar att vi ligger efter övriga Europa i hur långt vi har kommit. Vi har ca 20% i molnlagring, och de 20% är spridda på många olika molnlösningar.
Ilmarinen, Finlands största pensionsförsäkringsbolag, berättade om sin resa. De har nu lagt över ca 90% av sina applikationer i molnet. Det frigör tid och inte längre lika beroende av specialistkunskaper. Tidigare när de skulle släppa något så tog det tid att distribuera, många var involverade och det var specialister som behöver göra distributionerna. Idag är den en person som inte har IT kunskap som gör distribueringarna.

”Han tittade på risken för att en Quantum dator byggs inom 15 år. För två år sen var risken medium att en sådan dator skulle kunna byggas inom 15 år, idag 2019 är risken hög.
En Quantum dator kommer kunna processa data extremt snabbt och kan den det så att den kan knäcka krypteringar snabbt.”

Därefter gick vi vidare till Security & Resilience. Där pratade Silvio Dragone, Crypto Hardware Specialist på IBM Research om risker ur ett datasäkerhetsperspektiv.
Han tittade på risken för att en Quantum dator byggs inom 15 år. För två år sen var risken medium att en sådan dator skulle kunna byggas inom 15 år, idag 2019 är risken hög.
En Quantum dator kommer kunna processa data extremt snabbt och kan den det så att den kan knäcka krypteringar snabbt.
Tittar vi då på hur vi använder våra system så kan han konstatera att 75% av de system vi använder är så gamla att de saknar support. Det ihop med att risken för att kunna utveckla en Quantum maskin inom snar framtid gör att vi behöver säkra upp våra system och använda betydligt bättre krypteringar än vad vi gör idag. Det svåra är att vi inte alltid vet var det finns krypteringar inbyggt och vet vi inte det så vet vi inte heller var vi behöver ändra och förbättra krypteringen. Se till att skaffa dig den kontrollen och ställ krav på att certifikaten ni använder klarar quantum kryptering och lägga alltid säkerheten så tidigt som möjligt!

#290CyperSecurity

290 cyber security
Bild från föreläsningen av Unga Forskare om deras projekt med IBM, #290cybersecurity.

Efter Silvio fick vi höra om ett jättebra projekt som IBM har dragit igång tillsammans med Unga Forskare, skolan och näringslivet #290CyperSecurity. Då hot och ID-kapningar blir allt vanligare behöver vi hjälpa våra ungdomar att förstå hur de ska skydda sig på nätet. Många föräldrar och lärare saknar kompetens och verktyg därför har projektet tagit fram material för barn och ungdomar i olika åldrar och är nu ute, i en pilot, i skolor för att prata om nätsäkerhet. För att fånga barnens intresse är det volontärer från näringslivet som går ut i skolorna och berättar. Det kan vara ett bra sätt för bolag med kunskaper inom IT och säkerhet att vara delaktiga och dra ett strå till stacken för att göra vårt samhälle lite bättre och stärka och trygga våra kommande kollegor!


Hur kan du förvänta dig det oväntade?

Därefter lyssnade vi till Johan Barvaeus som jobbat inom Polisen och hur Polisen har jobbat fram metoder för att förvänta sig det oväntade. Nu delar han med sig, då mycket av det kan omsättas inom vilket företag som helst. Att förbereda sig och tänka igenom, planer och öva för det oväntade.
Vad är det värsta som kan hända, vad gör du om det händer?
För att kunna vara lite förberedd är det viktigt att ha en bra omvärldsbevakning. Då är du så förberedd du kan vara. Efter en kris har inträffat, summera vad som hänt och vad man kan göra bättre nästa gång.
Sätt upp en organisation som vet vad som gäller och kan fatta beslut även om alla kommunikationsmedel är utslagna. Ha en bra ledning som ger dig mandat att ta beslut. Att fatta ett felaktigt beslut är bättre än att inte fatta något beslut alls.

Sen var det dags för dagens två huvudtalare.

Johan Rheborg
Huvudtalare Johan Rheborg

Johan Rheborg – Fantastik monolog där han berättade om sig själv och händelser ur hans liv. Kontentan blev något liknande… Du vet aldrig vem du har framför dig, den som lämnar ett mindre bra CV kan vara den som presterar bäst. När du jobbar med någon ung och ny så kan det visa sig att just du fick vara med när den personen gjorde sitt första genombrott. Bli aldrig någon mästare – se dig alltid som en lärling! När du tror du är en mästare så presterar du som sämst.
För att veta hur du bäst ska genomföra något behöver du förstå sammanhanget.


Rebecka Carlsson – pratade om Exponentiell Teknik. Tittar man på hur tekniken har utvecklats kan man konstatera att de kommande 100 åren kommer att motsvara 20.000 år av teknologisk utveckling. Att få ner våra utsläpp med 50% till 2030 såg hon absolut inte som något omöjligt, det borde vara 0 vid den tidpunkten.
Hon såg inte utvecklingen i svart men definitivt allvaret i att inte avvika från målet om att inte öka den globala uppvärmningen med +-1,5%. De senaste 10.000 åren har vi inte haft en temperaturskillnad på mer än 1 % (den senaste istiden). En temperaturskillnad på mer än 4% var flera miljoner år sen. Men att få ner våra utsläpp hade hon definitivt tro på och det var med hjälp av tekniken vi kommer nå dit! Det var otrolig skön avslutning på dagen att inte bara få allt i nattsvart gällande vår utveckling utan även få upp lite framtidstro, de behövs i dessa dagar.

Tellox tackar IBM för en givande och inspirerande dag!

Dela med dina vänner!