Produkt

Produkt

Tellox kan utöver vår kärnverksamhet inom tjänster även erbjuda, genom ett samarbete med företaget Holmedal Data, leasing- och avbetalningssystemet HD-WinLeas.

Leasingsystem - HD-WinLeas

Tellox erbjuder ett leasing- och avbetalningssystem.  Det är ett litet men mycket kompetent system. En av fördelarna är att man som leasegivare betalar för nyttjande av systemet, vilket i praktiken innebär att en nystartad verksamhet kan tjäna pengar redan på de första avtalen.

HD-WinLeas används av både finansbolag och säljföretag. I systemet finns bland annat följande funktioner:

 • kund-, avtals- och objektregister
 • funktioner för moms, ränteändringar och avgifter
 • kalkylering av betalplaner
 • fakturering
 • kundreskontra
 • rapportgenerator
 • flera moduler, bl a autogiro och leverantörsreskontra
leasingsystem

Intern leasing

Kapa kostnader med intern leasing

Genom att införa intern leasing kan en kommun göra stora besparingar jämfört med att kommunens förvaltningar och bolag leasar från olika finansbolag. Det gäller all lös egendom, allt från leasing av kaffeautomater och datorer till finansiering av stora fordon och maskiner.

Så här fungerar intern leasing

Kommunens centrala ekonomifunktion är leasegivare och kommunens förvaltningar och bolag är leasetagare. När förvaltningar och bolag vill leasa utrustning och inventarier så tecknar de interna leasingavtal med kommunens centrala ekonomifunktion i stället för att de ingår leasingavtal med externa finansbolag.

Kommunens centrala ekonomifunktion hanterar de interna leasingavtalen med ett lättadministrerat IT-system för leasing. Finansieringen av den interna leasingen sker med kommunens egna medel eller med långsiktig upplåning.

Fördelar med att gå över till intern leasing
 • Förvaltningar och bolag får behålla leasingens alla fördelar men de slipper nackdelarna med höga räntor och dolda avgifter. Dessutom försvinner risken för förlängningshyror (att fortsätta betala hyror på leasingobjekt som redan har slutbetalats).
 • Räntekostnaden för leasingobjekten kan reduceras med flera procentenheter jämfört med att teckna leasingavtal med externa finansbolag.
 • Det finns stora besparingar att hämta vid förändringar av leasingavtalen, där de externa finansbolagen har ett informations- och kunskapsövertag mot sina leasingkunder.
 • Man får full kontroll över vilka leasingavtal som finns i hela kommunen.
HD-WinLeas – ett leasingsystem

IT-systemet som hjälper till att göra dessa besparingar möjliga heter HD-WinLeas. Detta leasingsystem är framtaget för kommuner och landsting.

HD-WinLeas används även av ett antal finansbolag och säljföretag och passar både små och stora organisationer.

Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Kontakta oss!