Produkt

Produkt

Genom ett samarbete med Holmedal kan vi erbjuda data, leasing- och avbetalningssytemet HD-WinLeas

Leasingsystem - HD-WinLeas

Tellox erbjuder ett leasing- och avbetalningssystem.  Det är ett litet men mycket kompetent system. En av fördelarna är att man som leasegivare betalar för nyttjande av systemet, vilket i praktiken innebär att en nystartad verksamhet kan tjäna pengar redan på de första avtalen.

HD-WinLeas används av både finansbolag och säljföretag.
I systemet finns bland annat följande funktioner


Kund-, avtals- och objektregister


Moms, ränteändringar och avgifter


Kalkylering av betalplaner


Fakturering


Kundreskontra


Rapportgenerator


Moduler; autogiro och leverantörsreskontra

Intern leasing

Kapa kostnader

Genom att införa intern leasing kan en kommun göra stora besparingar jämfört med att kommunens förvaltningar och bolag leasar från olika finansbolag.

Det gäller all lös egendom, allt från leasing av kaffeautomater och datorer till finansiering av stora fordon och maskiner.

Så här fungerar det

Kommunens centrala ekonomifunktion är leasegivare och kommunens förvaltningar och bolag är leasetagare. När förvaltningar och bolag vill leasa utrustning och inventarier så tecknar de interna leasingavtal med kommunens centrala ekonomifunktion i stället för att de ingår leasingavtal med externa finansbolag.

Kommunens centrala ekonomifunktion hanterar de interna leasingavtalen med ett lättadministrerat IT-system för leasing. Finansieringen av den interna leasingen sker med kommunens egna medel eller med långsiktig upplåning.

Fördelar
  • Behåll leasingens fördelar men slipp nackdelarna; höga räntor och dolda avgifter utan risk för förlängningshyror.
  • Räntekostnaden för leasingobjekten kan reduceras kraftigt i jämförelse till externa finansbolag.
  • Ni slipper det informations- och kunskapsövertagen de externa finansbolagen har, vilket ger större besparingar
  • Full kontroll över vilka leasingavtal som finns i hela kommunen.