Tjänster

Tjänster

Här kan du läsa mer om våra tjänster; utveckling och förvaltning, test och krav samt analys och rådgivning.

Vi kan!

Vi kan finansbolag och arbetar med företag som erbjuder produkterna leasing, hyra, avbetalning och lån.

Vi förstår!

Vi kan finansbolag och därför är våra konsulter produktiva redan från dag ett.

Vi har erfarenhet!

Tillsammans så har våra konsulter mer än 300 manårs erfarenhet kring finans- bolag och IT-system.

Experter på både finansbranschen och dess IT-system

Tellox designar och realiserar allt från små applikationer till större system. Hos oss finns även systemkunskap och stor erfarenhet om standardsystem. Vi har experter på både finansbranschen och dess IT-system. Tillsammans med våra konsulter blir Tellox den perfekta länken mellan IT-utveckling och verksamhetens krav. Vi har märkt att vi är till stor hjälp ute hos våra kunder då vi både pratar IT- och verksamhetsspråk. Det gör att vi snabbt analyserar ett behov och sedan åtgärdar det på rätt sätt inom utsatt tidsram. Behov av konsulthjälp varierar beroende på situation. Ibland behövs bollplank och ibland riktigt starka arbetshästar.

Tellox har resurser som täcker alla stadier - från idé till framgångsrik lansering.

Utveckling och förvaltning

Design, utveckling, test och förvaltning i och kring BackOfficesystem är även det något våra konsulter kan hjälpa er med.

Vi kan effektivt ta fram prototyper för hur en ny produkt och som fungerar på alla viktiga plattformar, inklusive webb och smartphone.

Eftersom vi idag lever i en snabb och rörlig värld så krävs det att företag anpassar arbetsprocesser och systemstöd efter behov. I den här typen av miljö kommer de mindre applikationerna in. Små till medelstora applikationer som kan leva vid sidan av och integrerade med ett back-end system. På Tellox har vi gedigen erfarenhet av att bygga denna typ av applikationer.

Test och krav

Tellox konsulter är drivna och har lång erfarenhet av både test, krav och verksamhet vilket gör att de snabbt sätter sig in i er verksamhet. Våra konsulter är systemoberoende och har jobbat med både finansbolagsapplikationer såsom View21, Origo (WinFinance) och Alfa, men även med mer skräddarsydda system som Tellox varit med och designat och realiserat. Tellox kan hjälpa er i framtagande av funktionella kravspecifikationer, skriva ändringsbegäran, vara testledare, skriva testcase, utföra systemtest i BackOffice system, av hela releaser eller enskilda funktionsförbättringar och/eller konverterat data. Vi vet hur bra dokumentation ska se ut och vi skriver den gärna åt er.

Analys och rådgivning

Tellox konsulter kan utifrån sin breda kompetens från både verksamhet och IT-sidan utreda såväl befintlig som ny funktionalitet kring ert affärssystem. Våra konsulter kan även ta fram arbetsprocesser/rutiner i och kring systemstöd.

Ni kan även ta hjälp av Tellox konsulter i rollen som Super User kring en rad olika finansbolagsapplikationer så som View21/Origo(WinFinance)/Alfa. Tellox har med sin långa erfarenhet inom finans och IT varit med i många projekt när företag ska ta beslut om vilket nytt affärssystem som ska väljas. Tellox har även designat och realiserat skräddarsydda system.