Testare utvecklar kunskaper genom ISTQB-kurs

Det finns inga funderingar kring vad som är viktigast hos oss på Tellox. Våra medarbetare ska ha rätt utbildning, få tillgång till kompetensutveckling och på så sätt känna sig ännu mer bekväma i sina yrkesroller.  

  • ISTQB Certifiering inom test – Konsultbolag1 
    Genom att gå kursen ISTQB Certifiering inom test via konsultbolag1 (del av AFRY) får de som går kursen en chans att höja sin status samt bekräfta sina existerande kunskaper som testare/testledare. En bred kurs där man lär sig olika tekniker som Erfarenhetsbaserade testning, Black-box och White-box , testplanering, testuppskattning och hur man kan effektivisera sitt arbete som testare genom olika verktyg.

  • Tankar om kursen
    Nu har även våra senaste tillskott inom verksamhetsområdet, Ulla Hirsch och Åsa Welander, genomfört kursen. Både Ulla och Åsa arbetar med krav, test och processer hos oss på Tellox. Båda två har lång erfarenhet inom finansbolag. Efter avslutad kurs är de nöjda med upplägget och tydligheten.  

..
“Jag upplevde att kursen var välorganiserad, utbildningsmaterialet var omfattande och det var tydligt vad som förväntades av oss. Kursledaren kopplade ofta termer och tekniker till riktiga exempel från sitt eget arbetsliv, vilket gjorde ämnet intressant och hjälpte mig att ta till mig kunskapen.” – Åsa

..

“Jag tyckte att det var bra att han la in flera små pauser.  Då fanns det möjlighet att diskutera varje avsnitt för sig när det var färskt i huvudet istället för allt på en gång” – Ulla 

..


#testing #kompetensutveckling #leasing #stockholm #IT #tech #technology #business #technews #finance #finans #utbildning #education #ISTQB

Dela med dina vänner!