Sommarhälsning från Tellox teamet

Inför sommaren vill vi på Tellox önska alla våra kunder, samarbetspartners och leverantörer en riktigt trevlig sommar.  

Vad händer på Tellox?

Under inledningen av året började Sayod Iskender på Tellox. Sayods verksamhetskompetens inom leasing och djupa kunskaper inom View21 är efterfrågat hos Tellox kunder vilket innebar att Sayod gick direkt ut i ett spännande uppdrag hos en av våra kunder.  

Även Kjell Lindkvist har under våren börjat på Tellox. Kjell har mycket lång och senior erfarenhet från branschen och har innehaft en mängd olika roller, bland annat som IT-chef på SEB Finans. Kjell har klivit in i ett uppdrag som produktägare för leasing hos ett finansbolag. 

Efter sommaren kan Tellox välkomna ytterligare en kollega. Även han har lång erfarenhet av finansbolag och har djup kunskap om View21. Mer om honom kommer till hösten. 

Det är fortsatt stor efterfrågan på Tellox kompetens. Därför söker vi fler medarbetare. Om du är intresserad eller vill veta mer, “connecta” gärna på vår hemsida. 


Under våren har vi, internt på Tellox, arbetat med och tagit fram en ISAE 3402 II rapport inklusive revisorns bestyrkanderapport enligt önskemål från en av våra kunder. Det är alltid en bra och nyttig övning att gå igenom sina processer, organisation och leverans ur ett säkerhetsperspektiv.  

ISAE står för International Standard on Assurance Engagements.
ISAE-rapporter utfärdas av oberoende revisorer för att ge en säkerhetsbedömning om en organisations processer, kontroller eller information. Det finns två huvudsakliga typer av ISAE-standarder ISAE 3000 och ISAE 3402 där den senare, fokuserar på att bedöma, kontrollerna hos tjänsteleverantörer som är relevanta för deras kunders finansiella rapportering.

ChatGPT

Efter den välkomna sommaren och ledigheten ser vi fram emot att till hösten fortsätta alla spännande uppdrag, dialoger och projekt som pågår. 


Tellox stödjer Läkare utan gränser med ett bidrag

Varje år bistår Läkare utan gränser miljontals människor med sjukvård och humanitär hjälp i över 70 länder runt om i världen. 

Dela med dina vänner!