Ludmilla börjar på Tellox

Tellox har anställt Ludmilla Åttingsberg som testledare.

Ludmilla är projekt- och testledare och kommer närmast från Tieto.
Ludmilla kommer också vara ansvarig för området test hos Tellox.

Dela med dina vänner!