Utveckling och Förvaltning

UTVECKLING OCH FÖRVALTNING

På Tellox finns drivna konsulter med lång erfarenhet av systemutveckling. Våra systemutvecklare kan sättas in i flera olika sammanhang. Det är grundläggande för oss att Tellox konsulter hanterar både teknik och verksamhetskrav.
Design, utveckling, test och förvaltning av avancerade SQL-rapporter i och kring BackOfficesystem är även det något våra konsulter kan hjälpa er med.

Ibland är en prototyp det bästa sättet att få en riktigt bra uppfattning hur en ny produkt ska se ut. Vi kan ta fram sådana prototyper snabbt och till rimlig kostnad. Prototyper som fungerar på alla viktiga plattformar inklusive webb och smartphones.

Grunden i leasing- och avbetalningssystem är i mångt och mycket detsamma oavsett bolag och system. Däremot lever vi idag i en allt snabbare och rörligare värld. Det gör att finansbolag och andra bolag som driver finansieringslösningar ofta måste anpassa arbetsprocesser och systemstöd efter yttre och inre behov snabbt.

Det är i den miljön som mindre applikationer kommer in. Det är små till medelstora applikationer som kan leva vid sidan av och integrerade med ett back-end system. För dessa system handlar det om snabba leveranser till en kostnadseffektiv utveckling. Tellox har gedigen erfarenhet av att bygga den här typen av applikationer. Ofta börjar det med att vi tar fram en enkel prototyp för att sedan, tillsammans med kunden, utveckla applikationen fullt ut.

Kontakta oss!