Analys och Rådgivning

Analys och Rådgivning

Tellox konsulter kan utifrån sin breda kompetens från både verksamhet och IT-sidan utreda såväl befintlig som ny funktionalitet kring ert affärssystem. Våra konsulter kan även ta fram arbetsprocesser/rutiner i och kring systemstöd.

Ni kan även ta hjälp av Tellox konsulter i rollen som Super User kring en rad olika finansbolagsapplikationer så som View21/Origo(WinFinance)/Alfa. Tellox har med sin långa erfarenhet inom finans och IT varit med i många projekt när företag ska ta beslut om vilket nytt affärssystem som ska väljas. Tellox har även designat och realiserat skräddarsydda system.

Kontakta oss!