Vi är Tellox

Vi är Tellox

Konsulter

Anders Danielsson

Anders Danielsson

Annika Rydin

Annika Rydin

Catarina Lootus

Catarina Lootus

Christina Areblad

Christina Areblad

Fredrik

Fredrik Ljung

Gunilla Wensman

Gunilla Wensman

Inger Svensson

Inger Svensson

Jim Eriksson

Jim Eriksson

Jörgen Edelbrock

Jörgen Edelbrock

Kent Hosselton

Kent Hosselton

Lena Bengtson

Lena Bengtson

Lena Rhodin

Lena Rhodin

Linda Berg

Linda Berg

Ludmilla Åttingsberg

Ludmilla Åttingsberg

Patrik Ohrzén

Patrik Ohrzén

Per Hübinette

Per Hübinette

Staffan Grönberg

Staffan Grönberg

Sven Stark

Sven Stark

Styrelse

Olle Krantz

Olle Krantz

Styrelseordförande

Lena Bengtson

Lena Bengtson

Jim Eriksson

Jim Eriksson

Per Hübinette

Per Hübinette

Ledning

Thomas Eriksson

Thomas Eriksson

VD

Lena Rhodin

Lena Rhodin

Christina Areblad

Christina Areblad

Ludmilla Åttingsberg

Ludmilla Åttingsberg