Partners

Partners

Genom strategiska samarbeten blir ett företag ännu starkare. Tellox kan genom sina partners ta ett större och bredare ansvar i sin åtaganden till sina kunder samt erbjuda fler produkter och produktområden.

doctricks
Doctricks AB är ett IT-konsultföretag specialiserade i kundkommunikation och verktyget OpenText StreamServe. Företaget grundades när ett par seniora konsulter slog sig samman i början av 2013. Vi arbetar med kunder verksamma i branscher som t ex telekom, tillverkningsindustri och finans.
Holmedal
HOLMEDAL DATA är ett mjukvaruföretag som har funnits på marknaden sedan 1982. Genom Holmedal kan nu Tellox erbjuda ett leasing- och avbetalningssystem. Vi har lösningen för, i första hand, små och medelstora verksamheter som söker ett leasing- och avbetalningssystem. Det är ett mindre men mycket kompetent system. En av fördelarna är att kunden betalar för utnyttjande av systemet, vilket i praktiken innebär att en nystartad verksamhet kan tjäna pengar redan efter de första kreditavtalen.