Om Tellox

Om Tellox

Tellox bildades 2004. De 12 grundarna hade redan arbetat tillsammans i flera olika bolag. Genom åren har Tellox, till och med under startåret, alltid genererat ett positivt resultat. Tellox har byggt upp en mycket god soliditet och vi är stolta över att vara en ekonomisk stark partner till våra kunder.

 

Konsulter med lång erfarenhet

Tellox styrka ligger i vår erfarenhet. Våra konsulter har, i snitt, arbetat 15 år med kunder inom finansbolag och 20 år inom IT-branschen. Varje år av dessa ger oss trygghet i vårt dagliga arbete och avslöjar vår insikt i såväl finans- som IT-branschen.

Våra konsulter arbetar med en rad olika tekniska verktyg och plattformar och inom dessa ser vi till att alltid hålla oss uppdaterade. Det ger våra kunder en stor trygghet och vi vet att det är just vad våra kunder vill ha, kunskap som skapar trygghet.

Vår ambition är inte att bli ett stort konsultbolag med många anställda. Att våra medarbetare utvecklar sin spetskompetens och besitter en gedigen erfarenhet inom våra kunders verksamhetsområden är långt viktigare.

Vi bygger långsiktiga och lönsamma lösningar på det sätt som är enklast, bäst och mest kostnadseffektivt för våra kunder. Tellox mål är att leverera hög kvalitet på utsatt tid. Vi gillar att ha långsiktiga relationer med våra kunder och det kan vi ha när vi lever upp till våra mål.