Vill du bli en av oss?

Vill Du bli en av oss?

Vi är konsulter med stor erfarenhet

Vår styrka ligger helt och håller i vår erfarenhet. Våra konsulter har, många års erfarenhet av att arbeta med kunder inom finansbolag och inom IT-branschen. Vår samlade erfarenhet ger oss en trygghet i vårt dagliga arbete och påvisar vår kunskap om finans- och IT-branschen. Anlitar man en konsult har man tillgång till hela teamets samlade kompetens och kunskap.

Våra konsulter arbetar idag med en rad olika tekniska verktyg och plattformar och inom dessa ser vi till att alltid hålla oss uppdaterade. Det ger våra kunder en stor trygghet och vi vet att det är just vad våra kunder vill ha, kunskap som skapar trygghet.

Verksamhetskonsult

Som verksamhetskonsult ingår du i vårt verksamhetskonsultteam. Teamet ger stöd åt Tellox kunder vad gäller verksamhetskunnande inom produkterna lån, leasing och avbetalning.  Du är delaktig i olika delar av processen från analys/design/support samt kravställande till systemtest och dokumentation.

Konsulten hjälper exempelvis kunden med att utföra Rådgivning och analys i form av framtagande av arbetsprocesser/rutiner i och kring systemstöd. Analys av såväl befintlig som ny funktionalitet samt användarstöd. Vi kan ta fram Kravspecifikationer i form av funktionalitet och att skriva ändringsbegäran.

Bokföring och avstämning då det gäller avstämning och balanser och olika typer av avräkningar, provisioner och tjänster. Vi är Certifierade testare där vi är testledare, skriver testfall och utför systemtest i BackOffice system, av hela releaser, enskilda funktionsförbättringar och/eller konverterat data. Vi hjälper gärna till med att skriva Användardokumentation eftersom vi har stor erfarenhet och kunskap om hur bra dokumentation ska se ut.

Systemutvecklare

Som systemutvecklare arbetar du med att hjälpa Tellox kunder att ta fram de smartaste lösningarna för leasing, lån och avbetalning. Tellox systemutvecklare bygger ofta små integrerade applikationer vid sidan av de stora back-end systemen. Som expert inom området är det enkelt att vara effektiv vilket gör att du levererar på rätt nivå, med korta ledtider i projekten. Du har ett stort inflytande över vad du gör och kan bidra med dina idéer samt alltid arbeta med relevanta projekt, där agila metoder är en del av vardagen, som ger direkt affärsnytta.

Vi jobbar med databaser så som Microsoft SQL Server och Oracle bland andra. Inom systemintegration arbetar vi med exempelvis SOA och tekniker som WebServices och REST.

Vi jobbar med modern frontend-webbutveckling i HTML, CSS, och Javascript. Vi arbetar både med objektorienterade språk, som C# och Java; och funktionella språk som Elm och Scala. Vi har dessutom mycket hög kompetens i COBOL.

Om du vill jobba hos oss;

Är du välkommen att skicka din intresseanmälan, CV till mig personligen epost:

lena rhodin

 

 

 

 

 

 

 

Lena Rhodin,
Systemutvecklare och HR chef

Lediga jobb

Tellox söker systemutvecklare

Tellox söker systemutvecklare Förmåga framför Erfarenhet, läs mer om rollen här: Systemutvecklare Se alla jobb ...
Läs mer

Tellox söker testledare

Tellox söker testledare, läs mer om rollen här: Testledare Se alla jobb ...
Läs mer

Tellox söker områdesansvarig

Telox söker en områdesansvarig inom området systemutveckling, läs mer om rollen här: Områdesansvarig systemutveckling Se alla jobb ...
Läs mer